regenyiro
maxim
pen
logos

A Maxim Könyvkiadó regényíró pályázatot hirdet. Ha mindig is arra vágytál, hogy a neved egy nyomtatott könyv borítóján lásd, ne habozz tovább, láss neki az írásnak, vagy vedd elő a kész kéziratodat, és küldd el nekünk!

A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI

Tematikus megkötés

Kategóriák:

Legjobb Delfin könyvek regény:

 • Middle grade regény: 8-12 éveseknek szól, akik már kicsit hosszabb és nyelvileg, tartalmilag összetettebb művekkel is elbírnak. A főhős egyidős az olvasóval, vagy kicsit idősebb. A történet kalandos, fontos eleme a barátság, a testvéri kapcsolatok, az iskolai élet, de komolyabb témák is, mint önmaguk megértése, az önmagukért való kiállás, és saját helyük megtalálása  a világban. A befejezés pozitív, optimista, előre mutató.

Legjobb Mont Blanc válogatás regény:

 • Történelmi fikció, dráma: A múltban játszódó történet, amely az adott időszakot korhűen írja le, fiktív karakterekkel vagy eseményekkel. Fontos, hogy a kornak megfelelő legyen a karakterek és a környezet leírása és viszonya, a párbeszédek minősége. A cselekmény izgalma mellett az olvasók történelmi, politikai és kulturális ismereteket szerezhetnek.

Legjobb Dream válogatás regény:

 • Fantasyregény: A történet egy olyan világban játszódik, amely elképzelt, mitikus jellegű, a realitást meghaladó, az író által teremtett, és csak az ő fantáziájában létezik. Fizikai, etikai törvényeiben, értékeiben, a világot benépesítő élőlényeiben rokonságot mutat a vallások és mítoszok által megteremtett képzeletbeli világokkal.
 • Napjainkban játszódó romantikus regény: kortárs környezetben játszódó, aktuális problémákat megjelenítő szerelmi történet. A befejezés általában érzelmileg kielégítő és optimista.

Legjobb Pulse válogatás regény:

 • Thriller/horror/krimi/mystery: Feszültséget, izgalmat keltő műfaj, mely rejtélyes bűncselekményeket tár fel / valamilyen természetfeletti (szörnyek, zombik, vámpírok stb.) vagy emberi (pszichopaták, sorozatgyilkosok stb.) gonosz erő vagy lény köré fonódó történet, mely félelmet, undort, szorongást kelt/bűntények felderítésével, elkövetésük bemutatásával, lélektani indítóokaik vizsgálatával, valamint a bűnözők és a nyomozók világával foglalkozó írás.

Legjobb Passion válogatás regény:

 • Erotikus regény: két ember szerelmi kapcsolatát leíró történet, mely az erotikát és a romantikát ötvözi. Ötvöződhet történelmi háttérrel, illetve egyéb műfajokkal, thrillerrel vagy krimivel is. A befejezés általában érzelmileg kielégítő és optimista.

Segítség

A pályázattal kapcsolatos szakmai kérdéseidet az oltvanyi.dorottya@maxim.co.hu e-mail-címre, a technikai kérdéseidet a nadhazi.nikolett@maximkonyvkiado.hu e-mail-címre várjuk.

Korhatár

 • Betöltött 18. életév.

Szerzői jog

A pályamű beküldése egyúttal a pályázó nyilatkozatának tekintendő az alábbiakra vonatkozóan:

 • Büntetőjogi felelősségének tudatában kijelenti, hogy a beküldött történet a saját szellemi terméke, azon másnak sem személyhez fűződő, sem vagyoni joga, követelése nem áll fenn a vonatkozó törvény szerint (1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról).
 • Elfogadja, hogy ha a beküldött alkotást Maxim Könyvkiadó kiadja, akkor annak felhasználási joga* 8 évre a Maxim Könyvkiadót illeti meg.
 • Elfogadja, hogy az érintett írás kizárólag kiadói szöveggondozást követően kerülhet kiadásra.
 • Elfogadja, hogy a pályázat időtartama alatt a Maxim Könyvkiadó a saját weboldalán részleteket közöljön a beadott pályaműből, maximum 10% terjedelemben.
 • A nyertes pályázatok íróival a kiadó szerződést köt, amely szerint az írót egyszeri díjazás, illetve az eladott példányok után jogdíj illeti meg.

* A részletek a szerződéskötés előtti megbeszélésen kerülnek véglegesítésre.

Terjedelmi korlát

Egy pályamű terjedelme  400.000-600.000 karakter (kb. 160-240 oldal) a következő beállításokkal:

 • Times New Roman 12-es betűtípus
 • 1,5-ös sorköz
 • normál margók

Middle-grade műfaj esetében a minimum karakterszám 100.000.

Kikötések

 • Kizárólag olyan magyar nyelven írt műveket várunk, amelyek eddig teljes terjedelmükben nem jelentek meg sem nyomtatásban, sem e-könyvként, illetve internetes felületen sem. Amennyiben internetes felületen a kézirat kevesebb, mint 50%-a jelent meg, úgy a beküldésnél kérjük a forrás címeket is megjeleníteni. Amennyiben ezt a pályázó elmulasztja, úgy a zsűri kizárhatja a pályázaton való részvételből.
 • Abban az esetben, ha egyidejűleg más pályázatra már beküldésre került a kézirat és még nem került elbírálásra, úgy a kéziratot ebben a körben nem tudjuk befogadni.
 • Többrészes kéziratok a pályázaton indulhatnak, azonban sorozat esetén a további részekhez részletes vázlatot kérünk.
 • A kézirat mellé az írótól rövid bemutatkozást, a történet szinopszisát**, és cselekményvázlatot is kérünk, lehetőleg maximum 4-6 A/4 oldal terjedelemben.

**A szinopszist elsősorban az alábbiakra koncentrálva kérjük felépíteni:

 • főbb karakterek és jellemzésük (pl. motivációik, világnézet, mindaz, ami fontos a történet alakulása szempontjából),
 • a világ és a főbb helyszínek,
 • a történet vonalának, főbb karakterek lépéseinek rövid ismertetése,
 • a cselekményeket elindító konfliktus és a főbb karakterek érintettségének ismertetése,
 • a releváns reakciók, és a megoldás ismertetése.

Leadás formátumai

 • A műveket Word *.doc vagy *.docx vagy PDF formátumban kérjük.
 • A dokumentumok elnevezésénél kérjük az alábbi minta követését.
 • A fájl nevében szerepeljen a szerző neve és a mű címe. Pl.: Minta Péter – Legjobb regény műve vagy minta-peter-legjobb-regeny.

Beküldési határidő

 • 2023. július 31. éjfél
 • A kiadásra érdemes művek szerzőit (a beérkezett pályázatok számának függvényében) 2024. március 31-ig e-mailben értesítjük, és nevüket weboldalunkon közzétesszük.

Eredményhirdetés

 • Legkésőbb 2024. március (Az eredményhirdetés dátuma változhat, a beérkezett pályamunkák mennyiségétől függően.)

Díjak

 • A pályázat legjobb alkotásai kiadásra (nyomtatásban) kerülhetnek.
 • A szerzőnek a kiadással kapcsolatban semmilyen költsége nincs.

Pályázatok elbírálása

 • A beérkezett műveket a kiadó munkatársai bírálják el.
 • Kategóriánként 2-2 regény kerülhet a kiadásra érdemesek közé.

Nevezési díj

NINCS

Nevezés

 • A pályázó írása beküldésével elfogadja a fentebb leírt részvételi feltételeket.
 • A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy amennyiben nem érkezik be megfelelő mennyiségű és irodalmilag értékelhető pályamű, akkor a pályázatot eredmény nélkül lezárja.

Leadás

 • A pályázatokat az info@maxim.co.hu e-mail-címre várjuk.